(714) 537-2200

Hungary

23
Th1

NÉT ĐẸP VĂN HÓA VÀ LỊCH SỬ CỦA HUNGARY (HUNG GIA LỢI)

Hungary được mệnh danh là “Vùng đất của Magyars”. Tiếng Hungary không trực thuộc vào ngôn ngữ của Âu Châu nên về mặt ngôn ngữ, Hungary đôi khi cảm thấy họ bị cô lập nhiều thế kỷ. Đây có thể là lý do tại sao sau khi theo Thiên Chúa Giáo, Hungary trở nên gắn...
Read More
14
Th6

NÉT ĐẸP VĂN HÓA VÀ LỊCH SỬ CỦA HUNGARY (HUNG GIA LỢI)

Hungary được mệnh danh là “Vùng đất của Magyars”. Tiếng Hungary không trực thuộc vào ngôn ngữ của u Châu nên về mặt ngôn ngữ, Hungary đôi khi cảm thấy họ bị cô lập nhiều thế kỷ. Đây có thể là lý do tại sao sau khi theo Thiên Chúa Giáo, Hungary trở nên gắn...
Read More