(714) 537-2200

Promotions

Aloha Hawaii

6 Ngày
Availability :
Tour 1: Aug 31 - Sep 05, 2021
Tour 2: Nov 26 - Dec 01, 2021
From$1,795$1,725
0
View Details

Canada: Spectacular Rocky Mountains & Victoria

07 Ngày
Availability :
Sep 18 - Sep 24, 2021
From$2,595$2,525
0
View Details

Đông Bắc Hoa Kỳ & Canada

10 Days
Availability :
Oct 07 - Oct 16, 2021
From$2,395$2,325
0
View Details

Thu Quyến Rũ
USA: Best of Virginia & the Deep South

09 Ngày
Availability :
Oct 22 - Oct 30, 2021
From$2,295$2,225
(2 Reviews)
View Details

Mt. Rushmore & Yellowstone

06 Days
Availability :
Tour 1: Aug 05 - Aug 10, 2021 (Sold out)
Tour 2: Aug 12 - Aug 17, 2021 (Sold out)
Tour 3: Sep 14 - Sep 19, 2021
From$1,695$1,645
0
View Details

Sunshine Florida & Beyond

09 Days
Availability :
Tour: Nov 09 - Nov 17, 2021
From$2,295$2,225
0
View Details

Spectacular Dubai & Romantic Maldives

10 Ngày
Availability :
Sep 16 - Sept 26, 2021
From$3,995$3,895
0
View Details

Mùa Thu Đông Âu

15 Days
Availability :
Tour 1: Oct 16 - Oct 30, 2021
Tour 2: Jul 03 - Jul 17, 2022
From$4,595$4,495
(1 Review)
View Details

Trung Âu

16 Ngày
Availability :
Tour 1: Oct 01 - Oct 16, 2021
Tour 2: Aug 06 - Aug 21, 2022
   
From$5,595$5,495
(7 Reviews)
View Details

Ngọc Bích Adriatic: Croatia, Montenegro,
Slovenia, Bosnia & Herzegovina, Italy

15 Ngày
Availability :
Tour 1: Sept 16 - Sept 30, 2021
Tour 2: Apr 16 - Apr 30, 2022
From$4,795$4,695
(1 Review)
View Details
1 2
Print Friendly, PDF & Email


Lý do chọn chúng tôi?

  • Bảo đảm giá tour tốt nhất
  • Chăm sóc khách hàng 24/7
  • Chọn địa điểm thăm viếng tốt
  • Có bán bảo hiểm du lịch

    Office:  (714) 537-2200
    info@avtravel.com
CST# 2026651-40