(714) 537-2200

Promotions

Chào Bình Minh:
Fiji Islands, Tân Tây Lan, Úc Đại Lợi

15 Ngày
Availability :
Oct 10 - Oct 24, 2023
From$5,495$5,395
(5 Reviews)
View Details

Exciting South East Asia

13 Ngày
Availability :
Tour 1: Oct 17 - Oct 29, 2023
Tour 2: Jan 23 - Feb 04, 2024
From$3,495$3,395
0
View Details

Treasures of Turkey &
Discover Jordan and Israel 

14 Ngày
Availability :
Mar 07 - Mar 20, 2024
From$5,295$5,195
0
View Details

Sixteen Days Holy Land
Egypt, Jordan, Israel

16 Ngày
Availability :
Mar 05 - Mar 20, 2024
From$5,995$5,895
0
View Details

Fall Color of Canadian Rockies
Canada: Spectacular Iconic Rockies & Victoria

07 Ngày
Availability :
Tour 01: Jul 26 - Aug 01, 2023
Tour 02: Sep 16 - Sep 22, 2023
From$2,795$2,725
0
View Details

Amazing South East Asia

12 Ngày
Availability :
Tour 1: Oct 18 - Oct 29, 2023
Tour 2: Jan 24 - Feb 04, 2024
From$3,495$3,395
0
View Details

Châu Mỹ Latinh
Costa Rica

07 Ngày
Availability :
Nov 25 - Nov 30, 2023
From$2,095$2,025
0
View Details

Discover National Parks Of The West
Tour Bus: Arizona – Utah – Nevada

6 Ngày
Availability :
Tour 1: Mar 26 - Mar 31, 2023
Tour 2: May 27 - Jun 02, 2023
From$1,695$1,625
0
View Details
From$2,995$2,895
0
View Details

Nhật Bản và Đại Hàn Mùa Hoa Anh Đào 2024

14 Ngày
Availability :
Mar 24 - Apr 06, 2024
From$4,795$4,695
(11 Reviews)
View Details
1 2
Print Friendly, PDF & Email


Lý do chọn chúng tôi?

  • Bảo đảm giá tour tốt nhất
  • Chăm sóc khách hàng 24/7
  • Chọn địa điểm thăm viếng tốt
  • Có bán bảo hiểm du lịch

    Office:  (714) 537-2200
    info@avtravel.com
CST# 2026651-40