(714) 537-2200

Địa Chỉ

AV Travel & Tours
10900 Westminster Avenue, Suite 9 
Garden Grove, CA 92843
U.S.A.

Giờ Làm Việc

Thứ Hai – Thứ Sáu

10:00 am – 6:00 pm

Thứ Bảy & Chủ Nhật

10:00 am – 4:00 pm