(714) 537-2200

Liên Lạc

Địa Chỉ

AV Travel & Tours
10900 Westminster Avenue, Suite 9 
Garden Grove, CA 92843
U.S.A.

Giờ Làm Việc

Thứ Hai – Thứ Bảy

10:00 am – 5:00 pm

Thứ Bảy

10:00 am – 2:00 pm

Chủ Nhật & Ngày Lễ

Closed