(714) 537-2200

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, được các Kitô hữu hàng năm tổ chức vào thứ Sáu trước Lễ Phục Sinh, là dịp kỷ niệm Sự Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô. Ngày này được đánh dấu bởi nỗi đau buồn, sám hối và ăn chay, phản ảnh trong thuật ngữ tiếng Đức “Karfreitag” có nghĩa là “Thứ Sáu Đau Thương”. Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh thay đổi mỗi năm từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 23 tháng 4, phụ thuộc vào ngày Lễ Vượt Qua (Passover), theo lịch của người Do Thái.

Theo các sách Tư Mác, Luca và Gioan, Bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu với các môn đệ là một bữa tiệc Lễ Vượt Qua, thì Chúa chịu chết vào ngày 15 tháng 1 của lịch Do Thái hoặc ngày đầu tiên của Lễ Vượt Qua trên lịch Gregorian, tức là ngày 7 tháng 4. Tuy nhiên, Sách Tin Mừng theo thánh Gioan viết rằng Bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu được tổ chức trước ngày Lễ Vượt Qua, do đó ngày Chúa Giêsu tử nạn là ngày 14 tháng 1. Mặc dù có sự khác biệt này, các Kitô hữu không kỷ niệm vào một ngày cố định mà thay vào đó theo ngày Lễ Vượt Qua, liên kết Bữa Tiệc Ly với Lễ Vượt Qua.

Vienna – Mosaic of Last supper of Jesus by Giacomo Raffaelli from year 1816 as copy of Leonardo da Vinci work on January 15. 2013 in VIenna.

Trong các giai đoạn đầu của Kitô giáo, Bữa Tiệc Ly, cái chết và sự Phục Sinh của Chúa Giêsu được kỷ niệm trong một lễ kỷ niệm duy nhất. Tuy nhiên, từ thế kỷ thứ 4, ba sự kiện này đã được kỷ niệm riêng biệt, với Lễ Phục Sinh trở thành trọng tâm như lễ kỷ niệm về cuộc tử nạn và sống lại của Chúa Giêsu.

Lễ kỷ niệm Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh đã trải qua nhiều thay đổi qua các thế kỷ. Trong Giáo Hội Công Giáo La Mã, không cử hành thánh lễ vào Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, nhưng lại có một nghi thức bao gồm việc đọc bài Sự Thương Khó, tôn kính thánh giá và rước Mình Thánh Chúa. Giáo dân đã được phép rước Mình Thánh Chúa vào Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh kể từ năm 1955. Nghi lễ của Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh bao gồm việc đọc kinh suy niệm “Bảy Lời Cuối Cùng trên Thánh Giá,” đã được Dòng Tên giới thiệu vào thế kỷ 17, diễn ra từ trưa đến 3 giờ chiều.

Trong Cộng Đồng Anh Giáo, Sách Cầu Nguyện Chung cũng cho phép rước lễ vào Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Các nghi thức tương tự diễn ra trong truyền thống Chính Thống Đông Phương, nhưng họ không cử hành rước lễ. Các nhà thờ Tin Lành cũng tổ chức các nghi lễ lễ kỷ niệm khác nhau vào Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, với một số giáo phái có xu hướng trong áp dụng theo các nghi thức Công Giáo.

Khác với Giáng Sinh và Lễ Phục Sinh, có ít nhiều truyền thống theo địa phương; Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh luôn được Giáo Hội tổ chức tôn nghiêm, trang trọng để tưởng nhớ Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu đã chết để cứu rỗi cho nhân loại.