(714) 537-2200

OTTAWA, THỦ ĐÔ CỦA CANADA

Ottawa, thành phố thủ đô sôi động của Canada, tự hào với một lịch sử phong phú, văn hóa đa dạng và ảnh hưởng chính trị đáng kể cả ở cấp độ địa phương và quốc tế. Được thiết lập như một trạm giao dịch bởi những người định cư Châu u vào đầu thế kỷ 19, vị trí chiến lược của Ottawa bên sông Ottawa đã giúp thành phố trở thành trung tâm giao thương và phát triển thương mại. Vào năm 1857, Nữ hoàng Victoria chọn Ottawa là thủ đô của Tỉnh Canada, mở đầu cho tầm quan trọng chính trị của nó trong tương lai.

Suốt những thế kỷ qua, văn hóa Ottawa đã phát triển mạnh mẽ, phản ảnh danh xưng “đa văn hóa” của Canada. Thành phố thường tổ chức nhiều lễ hội để âm nhạc, nghệ thuật và ẩm thực, để tỏ sự hài hoà và ảnh hưởng từ người dân bản địa, những người định cư Pháp và Anh, cũng như người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới. Các bảo tàng như Bảo Tàng Nghệ Thuật Quốc gia và Bảo tàng Lịch sử Canada, trưng bày rất nhiều di sản nghệ thuật và lịch sử của đất nước.

Về mặt chính trị, Ottawa đã đóng vai trò quan trọng trong việc định hình số phận của Canada. Nơi đây trở thành thủ đô của Đế chế Canada thành lập vào năm 1867. Suốt những năm qua, Ottawa đã phát triển thành một trung tâm chính trị, thông qua các chính sách và cải cách quan trọng. Ở cấp độ quốc tế, Canada nói chung, và Ottawa nói riêng, đã theo đuổi một chính sách ngoại giao và duy trì hòa bình. Ảnh hưởng chính trị quốc tế của Ottawa tăng lên đáng kể vào thế kỷ 20, đặc biệt sau Đệ Nhị Thế Chiến khi Canada trở thành một nhân vật quan trọng trên chính trường quốc tế.

Gần đây, cảnh quan chính trị của Ottawa chú trọng vào những nỗ lực giải quyết các vấn đề như biến đổi khí hậu (climat change), công bằng xã hội và phát triển kinh tế. Thành phố đã trở thành một nơi hòa quyện văn hóa, với một ngành công nghệ phát triển, các cơ sở giáo dục và cam kết với các thực hành bền vững. Tầm quan trọng toàn cầu của Ottawa được thể hiện qua sự tham gia tích cực trong các tổ chức quốc tế, các hiệp định thương mại và các nhiệm vụ duy trì hòa bình và trở thành một “điểm đèn” của ngoại giao.

Từ một trạm giao dịch khiêm tốn và trở nên trái tim văn hóa và chính trị của Canada phản ảnh một câu chuyện về ảnh hưởng ngoại giao, định hình danh tính của Ottawa như một thành phố vừa luôn nhớ về quá khứ và luôn hướng tới một tương lai tiến bộ ở cả ở cấp độ địa phương và quốc tế.