(714) 537-2200

Yangtze River

sailing on yangtze river
10
Aug

Dương Tử Giang

Khói trầm bên giấc mơ tiên Bâng khuâng… trăng rải qua miền quạnh hiu Tô Châu lớp lớp phù kiều Trăng đêm Dương Tử, mây chiều Giang Nam. Ấy là những lời của cố thi sĩ Hồ Dzếnh trong thi phẩm “Khúc Linh Cầu” khi nhớ về quê nội của ông, mảnh đất Trung Hoa....
Read More
19
Jul

Thượng Hải (I)

Đông Phương Minh Châu (I) Người Trung Quốc thường nói, nếu muốn tìm hiểu lịch sử 2 ngàn năm của Trung Hoa, nên viếng thăm thành Tây An; tìm hiểu 500 năm, nên tới Bắc Kinh; còn 100 năm, nên đến Thượng Hải. Có lẽ cần bổ sung: muốn “mục sở thị” sự phát triển...
Read More