(714) 537-2200

Warsaw Royal Castle Square

Nằm bên bờ con sông Wisla, cái tên Warszawa là sự kết hợp của Wars (người đánh cá), và Sawa (nàng tiên cá trên sông Wisla). Đó là truyền thuyết có trong dân gian từ ngàn đời nay. Thủ đô này có di tích lịch sử hơn 700 năm. Thoạt đầu, Warszawa chỉ là một ngôi thành do hoàng thân xứ Mazovia xây dựng bên bờ sông Wisla, nay vẫn còn dấu tích tại Hoàng Cung Ba Lan.

Chương trình Vòng Quanh Thế Gii phát thanh trên mng  do AV Travel thc hin.

Xin bm vào link dưới đây đ nghe và ph biến cho bn bè, người thân.

Warsaw – Poland 07/21 by AV Travel | Blog Talk Radio.

Leave a Reply