(714) 537-2200

Giáng Sinh & Năm Mới

Mừng Giáng Sinh & Năm Mới Tại Việt Nam

10 Ngày
Availability :
Tour 1: Dec 22, 2020 - Jan 01, 2021
Tour 2: Dec 26, 2020 - Jan 04, 2021
From$1,795
0
View Details
Print Friendly, PDF & Email


Lý do chọn chúng tôi?

  • Bảo đảm giá tour tốt nhất
  • Chăm sóc khách hàng 24/7
  • Chọn địa điểm thăm viếng tốt
  • Có bán bảo hiểm du lịch

    Office:  (714) 537-2200
    Toll-free:  (877) 288-6877
    info@avtravel.com
CST# 2026651-40