(714) 537-2200

Rhone

02
Th11

Geneva, Switzerland – Online Radio

Với du khách người Việt, thành phố Geneva của nước Thụy Sĩ, luôn đi với tên tiếng Pháp của nó là Genève. Vì đó là nơi ký kết “Hiệp định Genève 1954” về sự đình chiến của cuộc chiến tranh Pháp – Việt khiến quốc gia Việt Nam bị chia đôi. Geneva là thành phố...
Read More
20
Th8

Geneva – Thụy Sĩ

Thánh Địa của Du Khách Với du khách người Việt, thành phố Geneva của nước Thụy Sĩ, luôn đi với tên tiếng Pháp của nó là Genève. Vì đó là nơi ký kết “Hiệp Định Genève 1954” về sự đình chiến của cuộc chiến tranh Pháp – Việt khiến quốc gia Việt Nam bị chia...
Read More