(714) 537-2200
Portrait of Pham Cao Cung
Nhà Văn Phạm Cao Củng

Thời gian qua chúng tôi có nhận được một số câu hỏi nơi quý vị thính giả. Trong thư có đoạn: “Xin hỏi ông Phạm Cao Củng là ai mà trong một lần nghe chương trình nhạc sĩ Tô Vũ nói về nhạc sĩ Đặng Thế Phong có nhắc đến tên ông Phạm Cao Củng”. Chúng tôi cũng xin chuyển câu hỏi này tới Hoàng Linh và nhân đây Hoàng Linh cũng có đôi lời để thưa cùng quý vị.

Chương trình Vòng Quanh Thế Giới phát thanh trên mạng do AV Travel thực hiện.

 Chương trình phát ngày 4 tháng  7, 2013 lúc 9g tối (giờ miền Tây Hoa Kỳ)

Xin bấm vào link dưới đây để nghe và phổ biến cho bạn bè, người thân.

 Nhà Văn Phạm Cao Củng 07/04 by AV Travel | Blog Talk Radio.

Bài viết về Nhà Văn Phạm Cao Củng

Leave a Reply