(714) 537-2200

Our Mission – Chủ Trương

Trang web của AV Travel được ra đời nhằm giới thiệu những mảnh đất, xứ sở và con người thông qua những chuyến đi, những trải nghiệm trên bước đường du lịch, góp phần giúp độc giả và thính giả hiểu và cảm nhận về thế giới chúng ta đang sống.

Bên cạnh đó, www.avtravel.org cũng là người bạn đồng hành trong đam mê tìm hiểu các giá trị văn hóa Việt Nam và thế giới, đặc biệt, những văn nghệ sĩ lớn đã có đóng góp đáng kể trong nền văn nghệ Việt Nam.  Qua website này, Ban Chủ Trương hy vọng sẽ tạo dựng được sự kết nối người Việt trên toàn thế giới thông qua điểm chung: những giá trị văn hóa phổ quát của Việt Nam và thế giới.

Trang web www.avtravel.org cũng như chương trình phát thanh Vòng Quanh Thế Giới do AV Travel thực hiện.

AV Travel’s site begins with a simple idea—connecting the journeys that inspire  the travelers’ hearts and souls. It’s a place for people to experience great storytelling, share human connections, engage and celebrate the surprising encounters that happen during their excursions.

Our goal is to keep the site inquisitive, surprising and fun.  As you’re exploring the site,  you will find that each post  is crafted with the sole intention of embracing the authenticity and beauty of each country’s arts, music,  culture and traditions.

www.avtravel.org  is owned and operated by AV Travel, which also produces Around the World Radio Program (Vòng Quanh Thế Giới).

Header:
Quang Ganh Lon. Oil on Canvas. Artist: Minh Phuong.
1964: Born in Saigon, Vietnam
1979-1984: Graduated from the Vietnam Fine Arts University
1995- 1996: Graduated from Ecole D’Art D’Aix-en-provence in France

Leave a Reply