(714) 537-2200

AV Tet Card

Chương trình Vòng Quanh Thế Giới phát thanh trên mạng do AV Travel thực hiện.

Chương trình  Mừng Xuân Quý Ty. 8 tháng 2, 2013 lúc 11g sáng (giờ miền Tây Hoa Kỳ)

Xin bấm vào link dưới đây để nghe và phổ biến cho bạn bè, người thân.

 Tết Quý Tỵ 2013 02/08 by AV Travel | Blog Talk Radio.

Leave a Reply