(714) 537-2200

Original Copy of Nhan Van Giai Pham Magazine

Trong vòng gần 20 năm kể từ khi được trả tự do, Nguyễn Hữu Đang bị an trí ở Thái Bình và có lẽ chúng ta sẽ không thể biết về quãng đời gian nan cùng cực ấy của ông, nếu không có một thiên ký động lòng của Phùng Quán, người em kết nghĩa, thành viên trẻ nhất, thường được coi là “Triệu Tử Long của Nhân Văn Giai Phẩm”.  Mời bạn đọc tìm hiểu qua:

Chương trình Vòng Quanh Thế Gii phát thanh trên mng do AV Travel thc hin.

Chương trình phát ngày 8 tháng 10, 2012 lúc 11g sáng (giờ miền Tây Hoa Kỳ)

Xin bm vào link dưới đây đ nghe và ph biến cho bn bè, người thân.

Nguyễn Hữu Đang (III) 10/08 by AV Travel | Blog Talk Radio

Bài viết về “Nguyễn Hữu Đang (III)”

Tài liệu tham khảo thêm

Bài viết và phần phát thanh “Nguyễn Hữu Đang (I)”

  Bài viết và phần phát thanh “Nguyễn Hữu Đang (II)”

Leave a Reply