(714) 537-2200

Nguyen Huu Dang_1997

Tưởng Nhớ, Kẻ Sĩ Bắc Hà – Phần 1

 Cách đây 5 năm, vào những ngày giáp Tết Đinh Hợi, Nguyễn Hữu Đang – một nhà hoạt động văn hóa và cách mạng lớn của Việt Nam thế kỷ 20 đã vĩnh viễn ra đi để lại nỗi tiếc thương cho giới sĩ phu Bắc Hà, mà ông từng là một trong những đại diện kiên cường và khí phách nhất.

 Chương trình Vòng Quanh Thế Gii phát thanh trên mng do AV Travel thc hin.

Chương trình phát ngày 28 tháng 9, 2012 lúc 11g sáng / trưa/ tối (giờ miền Tây Hoa Kỳ) 

Xin bm vào link dưới đây đ nghe và ph biến cho bn bè, người thân.

Nguyễn Hữu Đang (II) 09/28 by AV Travel | Blog Talk Radio.

Bài viết về “Nguyễn Hữu Đang (II)”

Tài liệu tham khảo thêm

 Bài viết về  “Nguyễn Hữu Đang (I)”

Nguyễn Hữu Đang (I) 09/19 by AV Travel | Blog Talk Radio.

Leave a Reply