(714) 537-2200

Luu Trong Lu - portrait in sepia

Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ?
Em không nghe rừng thu,
Lá thu kêu xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp lên lá vàng khô?

Những vần thơ mở đầu trong bản Tiếng Thu của nhà thơ Lưu Trọng Lư ra đời cách nay đã hơn 80 năm. Vậy mà sao mỗi khi thu về, hình ảnh rừng phong thu đã nhuộm màu quan san… thì đâu đó trong lòng người đi kẻ ở Tiếng Thu lại vọng về.

Tiếng Thu ra đời trong hoàn cảnh nào? Phải chăng, có thể nói Tiếng Thu là bài thơ mở đầu cho phong trào Thơ mới cuối thập niên 20, đầu thập niên 30 thế kỷ trước tại Việt Nam.

Phải chăng “thời thế – thế thời” hay vì đâu, mà ngay chính những người con trong gia đình nhà thơ Lưu Trọng Lưu chẳng hề hay biết như qua lời người con thứ:  “ … rằng cha mình có một bài thơ như vậy…”.

 Mời quý vị cùng Việt Hùng tìm về Tiếng Thu qua câu chuyện với Lưu Trọng Văn, người con thứ của cố thi sĩ Lưu Trọng Lư.

Chương trình Vòng Quanh Thế Gii phát thanh trên mng do AV Travel thc hin.

Chương trình phát ngày 26 tháng 9, 2012 lúc 11g sáng / trưa/ tối (giờ miền Tây Hoa Kỳ)

Xin bm vào link dưới đây đ nghe và ph biến cho bn bè, người thân.

Tiếng Thu – Lưu Trọng Lư (II) 09/26 by AV Travel | Blog Talk Radio.

Bài viết về “Tiếng Thu –  Lưu Trọng Lư (II)”

Bài  tham khảo thêm về Lưu Trọng Lư

Phần phát thanh “Một Mùa Đông – Lưu Trọng Lư (I)”

Leave a Reply