(714) 537-2200

portrait of Hoang Cam

Hoàng Cầm được coi là người đã phối hợp nhuần nhuyễn nhiều yếu tố cách tân vào dòng thơ trữ tình truyền thống một cách tài ba và tinh tế, để lại dấu ấn sáng chói trong thi đàn Việt Nam thế kỷ 20.

Những tác phẩm lớn đã mang lại tên tuổi cho ông như hai vở kịch thơ “Hận Nam Quan”, “Kiều Loan”, cùng các thi phẩm “Bên Kia Sông Đuống”, “Lá Diêu Bông”, trong một chừng mực nhất định, đã trở thành kinh điển trong thể loại của chúng.

Chương trình Vòng Quanh Thế Gii phát thanh trên mng  do AV Travel thc hin.

 

Xin bm vào link dưới đây đ nghe và ph biến cho bn bè, người thân.

 

 Hoang Cam – Part I 07/29 by AV Travel | Blog Talk Radio.

Bài viết về  Thi Sĩ Hoàng Cầm – Phần I

Leave a Reply