(714) 537-2200

Luu Trong Lu portrait in black & white

Đôi mắt em lặng buồn
Nhìn thôi mà chẳng nói
Tình đôi ta vời vợi
Có nói cũng không cùng.

Yêu hết một mùa đông 
Không một lần đã nói 
Nhìn nhau buồn vời vợi 
Có nói cũng không cùng.

Thơ Lưu Trọng Lư là một khúc đàn xưa, giàu tình cảm lẫn nhạc điệu với những rung động chân tình, dễ gây cảm súc sâu đậm cho người đọc. 
Tác phẩm tiêu biểu: các tập thơ Tiếng Thu (1939), Người Con Gái Sông Gianh (1966), Từ Đất Này (1971), Hồng Gấm. Tuổi Hai Mươi (kịch thơ, 1973). 

Chương trình Vòng Quanh Thế Gii phát thanh trên mng  do AV Travel thc hin.

 Xin bm vào link dưới đây đ nghe và ph biến cho bn bè, người thân.

 

 Luu Trong Lu – Part I 07/25 by AV Travel | Blog Talk Radio

Leave a Reply