(714) 537-2200

Lao

04
Sep

Luang Prabang, Laos – Online Radio

Luang Prabang có khoảng 20.000 người dân đang sinh sống, với khoảng 12 dân tộc khác nhau. Tiếng Lào, tiếng Thái Lan và tiếng Thái của người dân tộc miền Tây Bắc Việt Nam giống nhau đến 70%. Ngoài người Hoa, người Việt hiện cũng đang là một cộng đồng dân cư lớn tại Luang, với...
Read More
03
Sep

Luang Prabang, Laos

Tôi cảm thấy mình có lỗi nếu không viết về những vùng đất mà mình đã đi qua đó là Luang Prabang, một thành phố thuộc vùng miền Bắc nước Lào, ven sông Mê Kông, nơi đã để lại cho người lữ khách nhiều kỷ niệm khó phai. Cho đến hôm nay dù đã xa...
Read More