(714) 537-2200

PhamDuy_4

Ngày đó có em đi nhẹ vào đời
Và mang theo trăng sao đến với lời thơ nuối…

Câu hát mở đầu trong bản Ngày Đó Chúng Mình của Nhạc sĩ Phạm Duy qua tiếng hát Duy Quang mà chương trình xin giới thiệu như lời mở đầu cho buổi phát thanh hôm nay.

Trong phần Thi ca thính phòng Hoàng Linh và Việt Hùng sẽ mở đầu bài đầu tiên trong loạt bài nói về dòng nhạc tình của cố nhạc sĩ Phạm Duy với tựa Phạm Duy, ca nhân chắp cánh cho những cuộc tình, mời quý vị nhớ đón nghe.

Chương trình Vòng Quanh Thế Giới phát thanh trên mạng do AV Travel thực hiện.

Phạm Duy – Phần 1 – Phát ngày 19 tháng 3, 2013 lúc 9g tối (giờ miền Tây Hoa Kỳ)

Xin bấm vào link dưới đây để nghe và phổ biến cho bạn bè, người thân.

 Pham Duy – Part I 03/19 by AV Travel | Blog Talk Radio.

Leave a Reply