(714) 537-2200

Pham Duy in Saigon

Phạm Duy, ca nhân chấp cánh cho những cuộc tình mà chúng tôi đã gửi tới quý vị thính giả bài đầu tiên trong loạt 3 chương trình giới thiệu về những bản nhạc tình mà nhạc sĩ Phạm Duy viết trong khoảng thời gian 10 năm từ năm 1956 – 1966.

Tiếp tục phần thứ hai, kỳ này chúng tôi xin bàn đến những bài nhạc tình mà nhạc sĩ Phạm Duy viết vào cuối thập niên 60 đầu 70 thế kỷ trước. Mời quý vị cùng Hoàng Linh và Việt Hùng đến với dòng nhạc tình của nhạc sĩ Phạm Duy, ca nhân chắp cánh cho những cuộc tình.

Chương trình Vòng Quanh Thế Giới phát thanh trên mạng do AV Travel thực hiện.

Phạm Duy – Phần 2 – Phát ngày 24 tháng 4, 2013 lúc 9g tối (giờ miền Tây Hoa Kỳ)

Xin bấm vào link dưới đây để nghe và phổ biến cho bạn bè, người thân.

Pham Duy – Part II 04/23 by AV Travel | Blog Talk Radio.

Leave a Reply