(714) 537-2200

portrait of Chopin by artist Wodzinska

Fryderyk Chopin, Watercolor & Ink on Bristol Board,1836. Artist: Maria Wodzińska. 

Frédéric François Chopin (Polish: Fryderyk Franciszek Chopin, also phonetically Szopen; 22 February or 1 March 1810 – 17 October 1849) was a Polish composer and virtuoso pianist of French-Polish parentage. He is considered one of the great masters of Romantic music. Chopin was born in Żelazowa Wola, a village in the Duchy of Warsaw. A renowned child-prodigy pianist and composer, Chopin grew up in Warsaw and completed his music education there. He composed many mature works in Warsaw before leaving Poland in 1830 at age 20, shortly before the November 1830 Uprising.

Frédéric François Chopin sinh ngày 22  tháng  2 hoặc 1 tháng 3 năm 1910 và mất ngày 17 tháng 10 năm 1849.  Chopin ra đời tại làng Zelazowa Wola  thuộc lảnh điạ Warsaw. Ông là  nhạc sĩ sáng tác và là nhạc  sĩ dương cầm người Balan gốc Pháp. Chopin là một thần đồng chơi và sáng tác nhạc dương cầm. Chopin lớn lên tại Warsaw và tốt nghiệp ngành âm nhạc tại đây. Trong thời gian này ông sáng tác rất nhiều trước khi rời Balan  lúc mới 20 tuổi, vài tháng trước khi cuộc  nổi dậy vào tháng 11 năm 1830. Ông được xem là một trong những bậc thầy sáng  tác nhạc cổ điển theo trường phái lãng mạng.  

Chương trình Vòng Quanh Thế Gii phát thanh trên mng  do AV Travel thc hin.

 

Xin bm vào link dưới đây đ nghe và ph biến cho bn bè, người thân.

 

 Frédéric Chopin (Part 1) 07/19 by AV Travel | Blog Talk Radio.

Bài Viết Frédéric Chopin (I)

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Chopin

Portrait of Fryderyk Chopin, Watercolor & Ink on Bristol Board., 1836. Artist: Maria Wodzińska.

Leave a Reply