(714) 537-2200

Image: Quebec City – Ramparts of Quebec City. The Saint-Louis gate by Smudge 9000.

Quebec là thủ phủ của tỉnh Quebec, thay vì gọi là tiểu bang như ở Hoa Kỳ thì ở Canada người ta gọi là Tỉnh bang Quebec. Ngôn ngữ mẹ đẻ của người dân  ở đây chính là tiếng Pháp. Quebec, phát xuất từ từ chữ Kebec, theo thổ ngữ, tạm dịch là “nút thắt của dòng sông” như có ý mô tả phần hẹp nhất của sông Saint Laurent chảy qua thành phố Quebec.

Chương trình Vòng Quanh Thế Gii phát thanh trên mng  do AV Travel thc hin.

 

Xin bm vào link dưới đây đ nghe và ph biến cho bn bè, người thân.

Quebec – Canada 07/17 by AV Travel | Blog Talk Radio.

 Bài  viết về Quebec và Những Kỷ Niệm Khó Phai

Leave a Reply