(714) 537-2200

ONG DO GIA 4

Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

Chương trình Vòng Quanh Thế Giới phát thanh trên mạng do AV Travel thực hiện.

Chương trình phát ngày 2 tháng 2, 2013 lúc 11g sáng (giờ miền Tây Hoa Kỳ)

Xin bấm vào link dưới đây để nghe và phổ biến cho bạn bè, người thân.

ÔNG ĐỒ GIÀ – Vũ Đình Liên 02/02 by AV Travel | Blog Talk Radio.

Bài viết về ” Ông Đồ Già – Vũ Đình Liên”

Leave a Reply