(714) 537-2200
The Old City Center of Prague
The Old City Center of Prague

Praha là thành phố cổ kính còn nguyên vẹn nhất Âu châu, là “thành phố của trăm tháp vàng”, là “bài thơ bằng đá”, là khúc hát đắm say, là ly rượu nồng nàn, là bức tranh tuyệt mỹ, là mảnh thời gian còn sót lại. Năm 1992, Praha được công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Chương trình Vòng Quanh Thế Giới phát thanh trên mạng  do AV Travel thực hiện.

Xin bm vào link dưới đây đ nghe và ph biến cho bn bè, người thân.

Giai Dieu Praha (Prague) 07/16 by AV Travel | Blog Talk Radio.

Bài viết về Giai Điệu Praha (Prague), Hungary

Leave a Reply