(714) 537-2200

Phien Toa Nhan Van Giai PhamNguyễn Hữu Đang
Người Chủ Xướng Phong Trào Nhân Văn Giai Phẩm

Cách đây 5 năm (vào ngày 8 tháng 2 năm 2007), nhà văn Nguyễn Hữu Đang, sáng lập viên phong trào Nhân Văn Giai Phẩm, thủ lãnh tinh thần của nhóm Nhân Văn đã lặng lẽ ra đi mà chẳng hề bao giờ biết rằng, người đời đã và đang xót thương về một nhà văn hóa uyên thâm, trung thực. Một con người trong sáng, quả cảm, một sĩ phú đất Bắc chẳng hề khuất phục trước bạo quyền.

Chương trình Vòng Quanh Thế Gii phát thanh trên mng do AV Travel thc hin.

 Chương trình phát ngày 19 tháng 9, 2012 lúc 11g sáng (giờ miền Tây Hoa Kỳ)

 Xin bm vào link dưới đây đ nghe và ph biến cho bn bè, người thân.

 Nguyễn Hữu Đang (I) 09/19 by AV Travel | Blog Talk Radio.

Bài Viết Về “Nhà Văn Nguyễn Hữu Đang”

Leave a Reply