(714) 537-2200

Umbrella painting by Leonid Afremov

Một góc ô che
Đổi góc thiên đường
Em như thiên thần
Một góc thiên đường
Đổi lấy góc ô
Mình chẳng thiệt gì,
Tất nhiên.

Chương trình Vòng Quanh Thế Gii phát thanh trên mng do AV Travel thc hin.

Chương trình phát ngày 11 tháng 9, 2012 lúc 11g sáng  (giờ miền Tây Hoa Kỳ)

 Xin bm vào link dưới đây đ nghe và ph biến cho bn bè, người thân.

 Chiếc Dù Đa Tình – Le Parapluie 09/11 by AV Travel | Blog Talk Radio.

Bài Viết Về Chiếc Dù Đa Tình

Leave a Reply