(714) 537-2200


Luang Prabang có khoảng 20.000 người dân đang sinh sống, với khoảng 12 dân tộc khác nhau. Tiếng Lào, tiếng Thái Lan và tiếng Thái của người dân tộc miền Tây Bắc Việt Nam giống nhau đến 70%. Ngoài người Hoa, người Việt hiện cũng đang là một cộng đồng dân cư lớn tại Luang, với khoảng hơn 100 hộ dân Việt kiều đang sống tại thành phố này .

Chương trình Vòng Quanh Thế Gii phát thanh trên mng do AV Travel thc hin.

Chương trình phát ngày 4 tháng  9, 2012 lúc 11g sáng  (giờ miền Tây Hoa Kỳ)

Xin bm vào link dưới đây đ nghe và ph biến cho bn bè, người thân.

Luang Prabang, Laos 09/04 by AV Travel | Blog Talk Radio.

Bài Viết Về Luang Prabang.

 

Leave a Reply