(714) 537-2200

Bài Viết Về Ch ủ Nh ật Bu ồn (II)

Chủ nhật buồn, tôi im hơi
Vì đợi chờ không nguôi ngoai
Bước chân người nhớ thương tôi,
Đến với tôi thì muộn rồi!
Trước quan tài, khói hương mờ
Bốc lên như vạn ngàn lời.
Dẫu qua đi, mắt tôi cười
Vẫn đăm chiêu nhìn về người.

Chương trình Vòng Quanh Thế Gii phát thanh trên mng do AV Travel thc hin.

 Chương trình phát ngày 30 tháng 8, 2012 lúc 11g sáng (giờ miền Tây Hoa Kỳ)

 Xin bm vào link dưới đây đ nghe và ph biến cho bn bè, người thân.

Chủ Nhật Buồn – Szomorú Vasárnap (II) 08/30 by AV Travel | Blog Talk Radio.

Bài Viết Về Chủ Nhật Buồn (II)

Leave a Reply