(714) 537-2200

Nice, France at night

Nice là thành phốđứng hàng th năm ca Pháp vi dân s 348 nghìn , sau Paris, Marseille, Lyon và Toulouse. Đến Nice, du khách không th b qua nim vui cuc sng ca ngưi dân min Đa Trung Hi như do ph Promenade des Anglais, đi xe đp, và chy b dc b bin, đi ch hoa Cours Saleya, qua con ph hp ca thành c, do quanh Place Masséna, thăm bo tàng Matisse, thánh đưng kiến trúc theo li nhà th c Chính Thng Giáo Nga  St Nicholas. 

 Chương trình Vòng Quanh Thế Gii phát thanh trên mng do AV Travel thc hin.

 

Chương trình phát ngày 23 tháng 8, 2012 lúc 11g sáng (giờ miền Tây Hoa Kỳ)

 

Xin bm vào link dưới đây đ nghe và ph biến cho bn bè, người thân.

Nice, France 08/23 by AV Travel | Blog Talk Radio.

Leave a Reply