(714) 537-2200

Hoang Cam by Duong river

Nếu có ngày mai anh trở gót
Quay về lãng đãng bến sông xa
Thì em còn đấy hay đâu mất?
Cuối xóm buồn teo một tiếng gà…

Ông hoàng của thơ tình vùng quê quan họ đã đặt câu hỏi như thế trong thi phẩm “Nếu Anh Còn Trẻ” cách đây nửa thế kỷ. Năm mươi năm sau, được tin Hoàng Cầm rời trần, rất nhiều “khuôn mặt búp sen” của bao thế hệ đã rơi lệ vì sự ra đi của ông.

Chương trình Vòng Quanh Thế Gii phát thanh trên mng do AV Travel thc hin.

Chương trình phát ngày 21 tháng 8, 2012 lúc 11g sáng (giờ miền Tây Hoa Kỳ)

Xin bm vào link dưới đây đ nghe và ph biến cho bn bè, người thân.

 Hoàng Cầm (II) 08/21 by AV Travel | Blog Talk Radio.

 Bài viết về Thi S ĩ Hoàng Cầm II

Leave a Reply