(714) 537-2200

Hà Nội không chỉ có Phố. Hà Nội còn có Hồ. Hà Nội còn có Sen.
Dù là đã xa Hà Nội lâu lắm rồi nhưng cái thú thưởng thức hương, sắc, vị và hồn của sen
như thể đã vận vào đời tôi như thủa chập chững mới yêu…!

Chương trình Vòng Quanh Thế Gii phát thanh trên mng  do AV Travel thc hin.

Xin bm vào link dưới đây đ nghe và ph biến cho bn bè, người thân.

Tan Man Mua Sen – Lotus Season 07/12 by AV Travel | Blog Talk Radio.

Leave a Reply