(714) 537-2200

Nước biếc non xanh đẹp lạ thường
Tín nữ dập dìu khi sáng sớm
Thiện nam nhộn nhịp lúc mờ sương
Đền Trình ghé bến vào dâng lễ
Suối Yến liền đi mới kịp đường
Toàn cảnh như là tranh thuỷ mạc

 Chương trình Vòng Quanh Thế Giới phát thanh trên mạng  do AV Travel thực hiện.

Xin bấm vào link dưới đây  để nghe và phổ biến cho bạn bè, người thân.

Chua Huong – Perfume Pagoda 07/14 by AV Travel | Blog Talk Radio.

Leave a Reply