(714) 537-2200

China

Sticky Post
21
May

Minh Triều Thập Tam Lăng (II)

Du khách đến thăm Minh Triều Thập Tam Lăng, thế nào cũng được chiêm ngưỡng Trường Lăng, nơi hoàng đế Chu Đệ yên nghỉ. Đây là khu lăng mộ đầu tiên ở về phía Bắc, mô phỏng theo kết cấu của Tử Cấm Thành với những lầu điện xe kẽ nhau, tường đỏ ngói vàng,...
Read More
Sticky Post
05
May

Minh Triều Thập Tam Lăng (I)

Du khách tới Bắc Kinh, ngoài những thắng thắng cảnh trong thành phố như Tử Cấm Thành, Di Hòa Viên, Thiên Đàn, thế nào cũng sẽ có dịp viếng thăm vùng phụ cận với Vạn Lý Trường Thành và đặc biệt là Thập Tam Lăng, quần thể lăng mộ 13 vua đời Minh, cách thủ...
Read More
sailing on yangtze river
10
Aug

Dương Tử Giang

Khói trầm bên giấc mơ tiên Bâng khuâng… trăng rải qua miền quạnh hiu Tô Châu lớp lớp phù kiều Trăng đêm Dương Tử, mây chiều Giang Nam. Ấy là những lời của cố thi sĩ Hồ Dzếnh trong thi phẩm “Khúc Linh Cầu” khi nhớ về quê nội của ông, mảnh đất Trung Hoa....
Read More