(714) 537-2200
1925-1945:  The Establishment of the Fine Art College of Indochine 1995 marks the 70th year of existence of Vietnamese painting. From 1925 to 1945, the first epoch of the history of Vietnamese painting coincides with the history of the Fine Arts College of Indochina (FACI) because it was that college which created conditions for the...
Read More
Vietnam Fine Arts began when the French colonialists established the “Fine Arts College of Indochine” (FACI) which exclusively opened for the three Indochine countries Viet Nam,Laos and Cambodia following an allaround European training method. A few Vietnamese intellectuals including artists such as To Ngoc Van, Tran Van Can, Nguyen Do Cung, Phan Ke An, Luong...
Read More
Trang web của AV Travel được ra đời nhằm giới thiệu những mảnh đất, xứ sở và con người thông qua những chuyến đi, những trải nghiệm trên bước đường du lịch, góp phần giúp độc giả và thính giả hiểu và cảm nhận về thế giới chúng ta đang sống. Bên cạnh đó, www.avtravel.org...
Read More
1 15 16 17