(714) 537-2200        info@avtravel.com
  (714) 537-2200        info@avtravel.com

July 10, 2017

Sân Khấu Của Thế Giới Năm 1997, Cộng hòa Áo đã có hai danh thắng nổi tiếng được chọn vào danh sách Di Sản Thế Giới của UNESCO: Cung điện Schönbrunn của bà hoàng Maria-Theresa lừng danh Châu Âu một thuở, và khu phố cổ tại Salzburg, thành phố lớn thứ tư của nước Áo,...
Read More